Regina di fiori e di perle. Spettacolo teatrale di Gabriella Ghermandi.